ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6816 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение 341-НС/2021 на ЦИК
ДокладчикТатяна ХиноваСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания01.07.2021 15:00
Образувано на30.06.2021 г.Деловодител Светла Цанова
Свършено на01.07.2021 г.